Ilmoitustaulu

Kirpputori ja EU-ruokajakelu toimii Suojarinteen Kotiharjussa, Suojarinne 14, Suolahti. Avoinna arkisin
ma-pe 9.30-14.00

Ruokala ja toimisto Suolahden Kansantalossa, Kisakatu 7. Avoinna 8.00-14.00, ruokailuaika arkisin
11.00-12.00.

Äänekosken jakelukeittiö, Kautonkatu 3, Äänekoski. Avoinna 11.00-12.00.

TÖITÄ TYÖTTÖMILLE - hanke

Työllisyyshanke 2020 – 2022

ENSISIJAISET TAVOITTEET:


Ohjaus avoimille työmarkkinoille

Vahvistetaan ohjausta kohti koulutusta ja työllistymistä.
Ensisijaisena tavoitteena on työttömien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille.
Koulutus

  Vahvistetaan ohjausta kohti koulutusta.

  Työttömien työmarkkinavalmiuksien, ammattitaidon ja osaamisen parantaminen. 

 

Vahvistetaan hankkeiden keskinäistä yhteistyötä

Vahvistetaan hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, sekä verkostoitumista erilaisten toimijoiden kesken. 

Aie-/yhteistyösopimus Äänekosken kaupungin OPSO- hankkeen kanssa, jolla tehostetaan nuorten oppisopimuskoulutusta.

Yhteistyö Jyväskylän Gradian PAKU-hankken kanssa. Sen avulla tehostetaan palvelupolkujen   kuntoon saattamista.

Yhteistyö Äänekosken kaupungin Taite työelämään kanssa, Tehostetaan   koulutuksen ja   osaamisen järjestämistä Äänekosken alueella.

Ratkoa avoimien työmarkkinoiden kohtaamisongelmaa

  Toimia lisäkäsinä työllisyyden hoidossa. 

MUUT TAVOITTEET:

Hanke toimii välityömarkkinapaikan organisoijana

  Hyödynnetään tarjolla olevat työmarkkinatoimenpiteet

  Palkkatukityöt ja työkokeilut, tarjotaan, harjoittelupaikkoja ammattitutkintoja varten.

  Työvoimakoulutus

  Kouluttautuminen työmarkkinatuella
  Vastauksia työhakemuksiin ja –haastatteluihin odotellessa, osaamisen tarkistusta ja koulutuksen lisäämistä

  Yhteistyössä TE-toimiston kanssa

  Työttömästä yrittäjäksi

  Yrittäjänä toimiminen, tarpeelliset suunnitelmat, projekti- ja analyysityökalujen avulla, tuotteistaminen, hinnoittelu ja   markkinointi, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen,  kannattavuuslaskelmat, omien yrittäjävalmiuksien arviointi  


Sosiaalinen osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy

  Syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten kontaktien vahvistaminen, motivaation ja osallisuuden kehittäminen.


Työhyvinvointi

  Työhyvinvoinnin kehittäminen ja parantaminen työyhteisössä.


Kunnan palveluita tukeva

  Uusien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen, vanhustyön palvelut sekä ikääntyneiden ja vammaisten kotona   asumisen tukeminen.


Uusien toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen.

  Jatketaan sosiaalisen osuuskunnan toimintaedellytysten tutkimista, jossa mukana osa kuntasektoria, 3.sektori,   työttömiä, asiakkaita.