Ilmoitustaulu

Kirpputori ja EU-ruokajakelu toimii Suojarinteen Kotiharjussa, Suojarinne 14, Suolahti. Avoinna arkisin
ma-ke ja pe 9.30-14.00, to 9.30-18.00.

Ruokala ja toimisto Suolahden Kansantalossa, Kisakatu 7. Avoinna 8.00-14.00, ruokailuaika arkisin
11.00-12.00.

Äänekosken jakelukeittiö, Kautonkatu 3, Äänekoski. Avoinna 11.00-12.00.


ENSISIJAISET TAVOITTEET:

 • Ohjaus avoimille työmarkkinoille Ensisijaisena tavoitteena on työttömien ohjaaminen avoimille työmarkkinoille.
 • Koulutus Työttömien työmarkkinavalmiuksien, ammattitaidon ja osaamisen parantaminen.
 • Ratkoa avoimien työmarkkinoiden kohtaamisongelmaa Pohtii, etsii ratkaisuja, keskustelee, raportoi, tekee hiljaisen tiedon näkyväksi ja tuottaa tietoa vertaisverkostossa. 

MUUT TAVOITTEET:

Hanke toimii välityömarkkinapaikan organisoijana Hyödynnetään tarjolla olevat työmarkkinatoimenpiteet: Palkkatukityöt ja työkokeilut, Työvoimakoulutus, Kouluttautuminen työmarkkinatuella. 

Vastauksia työhakemuksiin ja -haastatteluihin odotellessa osaamisen tarkistusta ja koulutuksen lisäämistä yhteistyössä TE-toimiston kanssa: Työttömästä yrittäjäksi, yrittäjänä toimiminen, tarpeelliset suunnitelmat, projekti- ja analyysityökalujen avulla, tuotteistaminen, hinnoittelu ja markkinointi, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen, kannattavuuslaskelmat, omien yrittäjävalmiuksien arviointi 

 • Työhyvinvointi: Työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisössä.
 • Sosiaalinen osallisuus: Syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisten kontaktien vahvistaminen, motivaation ja osallisuuden kehittäminen.
 • Kunnan palveluita tukeva: Uusien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen, vanhustyön palvelut sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Uusien toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen.

1.Työttömien työnhakijoiden työllistymisedellytysten selvittäminen

 • Aloituspalvelut; alkukartoitus, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja määritellä  

Työtehtävät, jotka parhaiten vastaavat asiakkaan työ- ja toimintakykyä, ohjaaminen edelleen avoimille työmarkkinoille

 • Ansioluettelon päivittäminen ja vapaamuotoisten hakemusten tekeminen
 • Työn hakemisen automatisointi ja optimointi sisältäen tarvittavat käyttäjätunnukset ensisijaisiin työnhakupalveluihin
 • Alusta asti keskitytään avoimien työpaikkojen kartoittamiseen ja hakeminen aloitetaan välittömästi  

-    Osaamiskartoitus; osittain Opetushallituksen ammatillisen osaamisen 

     kartoitusvälineen osaan.fi avulla ja POKE: n kanssa kouluttamalla ja päivittämällä 

     työmarkkinoilla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä työkokeilun kautta koulutukseen ja työmarkkinoille ohjaaminen

 • Työkyvyn arviointi/itsearviointi: hyödynnetään lomake (PTT), OsaajaPlus - ohjelmisto
 • Yhteistyö työnantajien kanssa, apu palkkatukien hakuun, työkokeilijoiden etsimiseen 
 • Työnhakupääte; sisältää päätteitä ja tietojärjestelmiä tietoverkossa, joiden ohjelmat on toteutettu vapaan tai avoimen lähdekoodin rajapinnassa


2. Valmennusmetodit

 • työ- ja yksilövalmennus, yksilö- ja ryhmäohjaus välityömarkkinapaikan työtoiminnoissa, työ- ja osaamistodistukset  ,keittiötyöt, siivoustyöt, kirpputori, asiakaspalvelu, toimistotehtävät, vanhusten, sotaveteraanien ja vammaisten erilaiset kotiaputyöt, tavoitteena tukea vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään.
 • kaikista työtehtävistä voi ja pitää lähteä heti tilaisuuden tullen ilman irtisanomisaikaa avoimien työmarkkinoiden työpaikkoihin
 • kehittäen sosiaalipedagogista lähestymistapaa yhteisöllisyyteen, toimiva työyhteisö kantaa eteenpäin avoimille työmarkkinoille

3. Seuranta ja raportointi toimitetaan asiakkaan toimenpiteisiin lähettäville organisaatioille ja hankkeen rahoittajille

 • lähetetyt työhakemukset, toteutuneet työhaastattelut, työpaikkakontaktit, henkilövuokrafirmojen tietojärjestelmiin kirjautuneet, yrityksiin ohjatut työkokeilijat ja palkkatukityöntekijät, koulutukseen siirtyneet, muut tiedot työllistymiseen ja koulutukseen liittyen 

4. Koulutus, osaaminen ja työmarkkinavalmiuksien  parantaminen


- avoimien työpaikkojen kartoittaminen, työhakemuksen ja CV: n tekeminen

 • korttikoulutukset; tulityö-, työturvallisuus-, tieturva-, sosiaali- ja terveysalan työturvallisuus-, EA-I,      hygienia- ja anniskelulaki-, järjestyksenvalvonta, matkailualan työturvallisuus ja muut mahdolliset avoimilla työmarkkinoilla auttavat kortit
 • tietojärjestelmä-, verkot ja ohjelmakoulutukset; verkkoasiointi, sosiaalinen media, viestimien kautta tavoittaminen, toimisto-ohjelmat
  - erilaisten ammattitutkintopainotteisten koulutusten ja tutkinto-osioiden järjestäminen yhdessä eri oppilaitosten kanssa, oppisopimuskoulutusjärjestelmän tunnetuksi tekeminen ja oppisopimuskoulutuksiin ohjaaminen 
 • TE-toimiston työvoiman lisäosaamiskoulutukset

5. Tiedottaminen

- kotisivut, sosiaalinen media, lehdistö, radio ja tv, kokoukset ja tapahtumat